img Wij hebben de beste letselschade experts in heel Nederland en adviseren u kosteloos

Letselschade berekenen?

Letselschade berekenenLetselschade berekenen? U bent slachtoffer van een ongeval met letselschade als gevolg en wilt graag de schade laten verhalen op aansprakelijke partij. Kortom u wilt een letselschadevergoeding voor het u aangedane leed of uw materiele schade. Om uw letselschade goed te laten berekenen doet u er het verstandigste aan om de (gratis) hulp van één van de bij ons aangesloten letselschade experts in te schakelen. Het berekenen van een letselschade is een complexe zaak en zonder er een expert bij te betrekken kan het nadelig uitpakken voor uw letselschadevergoeding.

De belangrijkste posten bij letselschade berekenen

bij het berekenen van letselschade wordt er naar een divers aantal posten gekeken om uiteindelijk te komen tot een letselschadebedrag voor u. Welke posten dit zijn leest u hier:

  • Verlies van arbeids of verdienvermogen
  • Eventuele pensioencompensatie
  • Ziektekosten die u gemaakt heeft
  • Smartengeld (immateriële schadevergoeding)
  • Kosten voor huishoudelijke hulp
  • Telefoon, porto, reiskosten
  • Aanpassingen voor uw woning of voertuig

De belangrijkste schadepost bij letselschade wordt bijna altijd gevormd door de mate verlies van arbeidsvermogen als gevolg van het ongeval dat buiten uw schuld om is gebeurd. Om uw letselschade te berekenen worden rekenmethodes en modellen gebruikt die voldoen aan een belangrijke standaard. De “Audalet standaard” en haar rekenstandaard voor uw letselschade berekeningwordt zorgvuldig gewaarborgd door een groep verzekeraars en belangenbehartigers van letselschade slachtoffers die in een college van advies zijn verenigd.

Letselschade berekenen is in de toekomst kijken

Wanneer er wordt gesproken over een letselschade berekening dan gaat men er in de praktijk meestal vanuit dat er een berekening kan worden gemaakt die heel nauwkeurig is. Uiteraard is dit ook het streven bij het bereken van letselschade, echter de meeste schade van uw letsel ligt vaak nog in de toekomst opgesloten. Factoren als impact op uw functioneren en uw lichamelijk herstel spelen hierbij een belangrijke rol. De letselschade specialist moet dus rekening houden met uw toekomstig welzijn in mentaal en fysiek opzicht en uw kansen op volledig normaal functioneren in arbeid. Dit deel van de berekening is in de praktijk een kwestie van onderhandelen en is geen wet van Meden en Perzen. Het is daarom belangrijk om een letselschade expert in te schakelen voor de juiste deskundig bijstand.

Gratis advies ontvangen omtrent letselschadeberekening

U wilt u letselschade berekenen en begrijpt dat het beter is om gespecialiseerde hulp in te schakelen? Dan bent u bij ons aan het beste adres. Alle letselschadebureaus die zijn aangesloten bij de VLB hebben meer dan 10 jaar ervaring in het bijstaan van slachtoffers en dragen allemaal het Keurmerk Letselschade. Daarnaast is een eerste advies omtrent uw letselschadeberekening altijd gratis. Nemen zij uw zaak vervolgens in behandeling dan betaald u niets. De facturen voor het berekenen van letselschade gaan direct naar de aansprakelijke partij en deze zijn verplicht om ons te betalen. Voor u geen risico dus.

Neem direct contact op of test uw kans op een letselschadevergoeding

Letselschade berekenen?
Waardeer deze pagina

Nuttig? Deel artikel: