img Wij hebben de beste letselschade experts in heel Nederland en adviseren u kosteloos

Bedrijfsongeval met dystrofie als gevolg en letselschadevergoeding

Dit is een voorbeeld uit de letselschadepraktijk! Een werknemer raakt gewond aan zijn hand, doordat er bij sloopwerkzaamheden met een mechanische breekhamer een splinter van een tegel door zijn handschoen dringt. In eerste instantie heeft de medewerker enkel een kleine snijwond aan zijn hand. Echter na verloop van tijd ontstaat er, als gevolg van een wondinfectie, dystrofie. Uiteindelijk tast de dystrofie het hele lichaam van de werknemer aan, waardoor deze in ernstige mate invalide raakt. De werknemer houdt zijn werkgever verantwoordelijk voor zijn letselschade en claimt een aanzienlijke schadevergoeding. De werkgever vindt echter dat hij niet aansprakelijk is, omdat er geen sprake is van juridisch verwijtbaar handelen, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Omdat de werknemer het niet eens is met zijn werkgever, stapt hij naar de rechter en start een procedure.

Het aanstellen van een deskundige

De rechter moet antwoord zien te krijgen op de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor het opgelopen handletsel en de dystrofie van de werknemer. De werkgever erkent geen aansprakelijkheid. De werknemer draagt echter aan dat er op het moment van het ongeval veiligere handschoenen verkrijgbaar waren in de handel, maar dat deze niet door zijn werkgever zijn aangeboden. Om een duidelijk antwoord te krijgen op de aansprakelijkheidsvraag, stelt de rechter een deskundige aan. Deze dient antwoord te geven op de vraag of er in januari 2009 handschoenen in de handel waren die:

  • Volledige bescherming boden tegen tegelsplinters bij het doorsnijden of perforeren van tegels met een mechanische breekhamer.
  • Meer bescherming boden tegen tegelsplinters bij het verwijderen van tegels, dan de handschoenen die de werknemer op dat moment droeg (die ter beschikking waren gesteld door zijn werkgever).

Het rapport De deskundige stelt een rapport op en legt het volgende vast: Volledige bescherming:

  • Op de vraag of er handschoenen bestaan die tegen doorsnijden en/of perforatie volledige bescherming bieden, kan geen positief antwoord worden gegeven. Uit onderzoek is gebleken dat er altijd een mogelijkheid bestaat dat een wegschietende tegelsplinter een handschoen doorboort en een snijwond veroorzaakt. Een aantekening hierbij is wel dat hoe hoger de klasse van de handschoenen, hoe kleiner de kans is dat dit daadwerkelijk gebeurt.
  • In deze zaak is niet meer te beoordelen onder welke hoek en met welke kracht de tegelsplinter de handschoen geraakt heeft. Of de beschadiging van de handschoen direct door snijden of door perforatie en daarna snijden is opgetreden, kan daardoor niet meer worden vastgesteld.
  • In deze zaak is de bestendigheid tegen perforatie en doorsnijden van de handschoen (die de werknemer van zijn werkgever ter beschikking had gekregen) van belang. Onderzoek in combinatie met de werkzaamheden waarvoor de handschoenen gebruikt kunnen worden, heeft uitgewezen dat de handschoenen onder de norm EN 388 vallen. Voor welke norm gekozen wordt, is afhankelijk van de werkzaamheden en de risico’s van het werk. De EN 420 is de algemene norm voor handschoenen. De EN 388 norm biedt bescherming tegen stoten, snijden, schuren en andere mechanische risico’s. Dit zijn de werkzaamheden, zoals bouw- en sloopwerkzaamheden, die werden uitgevoerd door de werknemer.

Meer bescherming:

  • De vraag of er in januari 2009 handschoenen bestonden die meer bescherming boden bij het verwijderen van tegels met een mechanische breekhamer dan die de werknemer op dat moment droeg en waarbij de veiligheid niet onaanvaardbaar werd belemmerd, kan positief worden beantwoord. Er waren in januari 2009 handschoenen in de handel met een snijbestendigheid van klasse drie en hoger. Dit betekent dat er handschoenen waren met een hogere bestendigheid tegen doorsnijden en perforatie.

De conclusie van het deskundig rapport

Naar aanleiding van het onderzoek en het rapport van de deskundige kan worden vastgesteld dat toen het bedrijfsongeval plaatsvond er geen handschoenen waren in de handel die bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden volledige bescherming boden. Wel waren er handschoenen in de handel die méér bescherming boden dan de handschoenen die de werknemer van zijn werkgever ter beschikking gesteld had gekregen. Het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen is door de werkgever geboden.

Zorgplicht van de werkgever

Een werkgever is altijd aansprakelijk zodra de werknemer schade lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden die hem zijn opgedragen. Deze regel gaat niet op als de werkgever aan kan tonen dat hij aan zijn zorgplicht (als bedoeld is artikel 7:658, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) heeft voldaan. Dit betekent dat de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen moet treffen, die redelijkerwijs nodig zijn ter bescherming van de werknemer, om te voorkomen dat deze schade lijdt tijdens de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Controle op de naleving hiervan behoort ook tot zijn zorgplicht. De werkgever voert als standpunt nog aan dat zijn bedrijf middelen ter beschikking stelt die voldoende bescherming bieden. Dit standpunt resulteert niet in een andere conclusie, omdat het de werkgever is die bepaalt met welke hulpmiddelen zijn werknemers moeten werken. De werkgever dient dusdanige maatregelen te nemen die ter bescherming van de werknemer redelijkerwijs nodig zijn. Wanneer er dus in de handel handschoenen zijn die geschikter zijn en meer bescherming bieden tegen letsel, dient de werkgever te handelen naar de maatstaf van artikel 7:658 uit het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat betere beschermingsmiddelen in beginstel ter beschikking gesteld moeten worden. Wel wordt daarbij in aanmerking genomen dat:

  1. Niet vastgesteld is dat de betere handschoenen, die meer bescherming tegen doorsnijden en/of perforatie bieden, redelijkerwijs niet aan de werknemer ter beschikking konden worden gesteld, vanwege bijvoorbeeld de kosten.
  2. Niet vastgesteld is dat de veiligere handschoenen redelijkerwijs niet aan de werknemer ter beschikking konden worden gesteld, omdat dit andere gevaren met zich meebracht, bijvoorbeeld een verminderde grip.

Uitspraak aansprakelijkheid werkgever

Het risico op letsel bij de uitvoering van de door de werkgever aan de werknemer opgedragen sloopwerkzaamheden is in deze zaak aannemelijk. In dit geval hebben wegschietende tegelsplinters de handschoen geperforeerd of doorgesneden waardoor handletsel is ontstaan. De werkgever heeft niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen die redelijkerwijs nodig waren om zijn werknemer beter te beschermen en om te voorkomen dat letselschade zou kunnen ontstaan tijdens de uitoefening van het werk. De werkgever heeft namelijk nagelaten handschoenen ter beschikking te stellen die een betere bescherming boden, ondanks deze wel verkrijgbaar waren in de handel. De rechter stelt wel dat niet altijd in alle gevallen verlangd kan worden van een werkgever dat deze de best verkrijgbare beschermingsmiddelen ter beschikking stelt aan de werknemer. In deze zaak is aangetoond dat de kans op voorzienbaar gevaar voor letsel bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden sterk aanwezig was. Ook is gebleken dat er tegen relatief lage kosten, op een eenvoudige manier beschermingsmiddelen (in dit geval de werkhandschoenen) verkrijgbaar waren, waarmee het gevaar van letsel aanzienlijk kon worden verkleind. De werkgever had volgens de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde zorgplicht deze betere beschermingsmiddelen ter beschikking moeten stellen aan de werknemer. Dat de Arbowet deze veiligere handschoenen niet nadrukkelijk voorschrijft, doet niets af aan de uitspraak van de rechter. De werkgever heeft zijn zorgplicht geschonden ten aanzien van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die de werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval heeft opgelopen. De werkgever dient alle schade te vergoeden. Heeft u iets vergelijkbaars meegemaakt en wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Vraag dan direct advies aan onze letselschade experts. Het eerste advies is altijd kosteloos en vrijblijvend voor u.

Nuttig? Deel artikel:
slot online terpercaya, judi slot pulsa, situs slot pulsa, Savayaslot, slot pulsa tanpa potongan, slot deposit pulsa, Megapulsa88