img Wij hebben de beste letselschade experts in heel Nederland en adviseren u kosteloos

Letselschade veroorzaakt door een agressieve patiënt en schadevergoeding?

letselschade patientWanneer u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval door een agressieve patiënt heeft u een grote kans op een schadevergoeding voor uw materiële en immateriële schade. Als u uw schade wilt verhalen doet u er verstandig aan om een expert van de VLB in te schakelen die het juridische traject voor u uit handen neemt zodat u zich optimaal kunt concentreren op uw herstel.

Onze hulp voor u als slachtoffer is altijd gratis omdat wij direct onze rekening indienden bij de tegenpartij en deze is verplicht om ons te betalen. Mogen wij u helpen om uw recht te krijgen? Vraag dan direct vrijblijvend advies aan of lees verder.

Uw letselschade door een agressieve patiënten

Letselschade veroorzaakt door agressieve patiënten komt vooral voor bij medewerkers in de zorg. Omdat deze schade op de werkvloer plaatsvindt, wordt het aangemerkt als bedrijfsongeval. Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is. Deze kan alleen onder zijn aansprakelijkheid uitkomen als hij/zij aan kan tonen dat er sprake is van roekeloosheid en/of opzet van de werknemer. Ook als hij/zij kan bewijzen dat er is voldaan aan de zorgverplichting met betrekking tot de veiligheid en dat er voldoende controle heeft plaatsgevonden op de naleving van de veiligheidsinstructies, kan hij/zij onder de verantwoordelijkheid uitkomen. In alle andere gevallen is de werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade dat wordt veroorzaakt door agressieve patiënten. Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval? Neemt u dan contact op met één van de Letselschade Experts van de VLB.

Een praktijkvoorbeeld

Door agressief gedrag van een bewoner loopt een medewerkster ernstig letsel op. De medewerkster had al diverse malen bij vergaderingen het agressieve gedrag van de groep bewoners kenbaar gemaakt. Men was zodoende op de hoogte. Zij stelt dan ook haar werkgever aansprakelijk voor haar letselschade dat door de agressieve patiënten is veroorzaakt. Deze wijst op zijn beurt alle aansprakelijkheid af waardoor een dagvaarding volgt. De werkgever moet met bewijzen komen. Hij stelt dat begeleiding en opleiding ten aanzien van conflict- en agressiehantering voldoende zijn vormgegeven. Ook brengt de werkgever naar voren dat er in 2008 extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Aangezien de situatie daarna was gestabiliseerd vond men meer maatregelen niet nodig.

De uitspraak

De rechter oordeelt uiteindelijk dat de werkgever niet genoeg aan de wettelijke zorgplicht heeft gedaan. Er is niet vast komen te staan dat meer maatregelen na 2008 niet nodig waren. Daarnaast oordeelt de rechter dat de algemene veiligheidsmaatregelen niet voldoende waren om het risico op dergelijke bedrijfsongevallen terug te dringen en vindt hij dat de werkgever onvoldoende aan herhalingstrainingen heeft gedaan. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor de letselschade dat door een agressieve patiënt is veroorzaakt.

Direct deskundig advies bij letselschade door een patiënt

Letselschade doorgereden daderU heeft letselschade opgelopen door een agressieve patiënt? Dan vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het nu verder moet. De Verenigde Letselschadebureaus Nederland adviseren u om in ieder geval uw zaak aan ons te melden om een duidelijk antwoord te kunnen geven omtrent de vraag of u recht heeft op onze kosteloze rechtsbijstand.

Nemen wij uw zaak in behandeling dan wordt u al het juridisch gezeur uit handen genomen zodat u zich kunt concentreren op uw herstel terwijl wij uw schade netjes verhalen bij de aansprakelijke partij. U doet er verstandig aan om direct advies bij ons aan te vragen of wanneer u nog niet zo ver wilt gaan de letselschade test in te vullen. Deze test geeft u binnen 1 minuut een duidelijk antwoord omtrent de haalbaarheid en u kunt desgewenst advies aanvragen naar aanleding van de letselschade test.

Vraag nu advies aan of doe direct de letselschade test omtrent uw letselschade.