img Wij hebben de beste letselschade experts in heel Nederland en adviseren u kosteloos

Letselschadebedragen bij diverse soorten letselschade en schadevergoeding

letselschade bedragen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer u niet zelf de veroorzaker bent, maar door het ongeval wel letselschade oploopt, kunt u deze schade claimen bij de schuldige. Vrijwel altijd krijgt u met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij te maken. De verzekeraar moet ook uiteindelijk uw letselschade vergoeden. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Vaak ontstaan er discussies over wel of geen aansprakelijkheid en over de hoogte van de letselschadevergoeding. Een letselschadespecialist van de VLB kan u hier bij helpen.

Situaties letselschade

Als u letsel oploopt door schuld van een ander, kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen en heeft u recht op een vergoeding van uw letselschade. Enkele situaties die kunnen leiden tot een letselschadevergoeding zijn een ongeval:

 • In het verkeer
 • Werkgerelateerd (bedrijfsongeval)
 • Tijdens een reis in/met het openbaar vervoer
 • Met/door dieren
 • Als gevolg van een onveilig product
 • Tijdens een vakantiereis (georganiseerd)
 • Door een medische misser
 • Vele andere soorten ongevallen.

Soorten letselschade bedragen en hoogte letselschadevergoeding

Nederland kent diverse soorten letselschade bedragen waarvoor u in aanmerking komt. Dit zijn letselschade bedragen voor:

 • Extra kosten
 • Inkomensderving
 • Smartengeld
 • Juridische kosten

Tijdens een eerste gratis contact met een letselschadespecialist van de VLB kan een inschatting worden gemaakt welke schadevergoeding geclaimd kan worden. Het is echter moeilijk om de hoogte van de letselschadebedragen in te schatten. Het totale bedrag hangt namelijk ook af van vele andere factoren. De ernst van het letsel, de duur en of u wel of niet als gevolg van het letsel arbeidsongeschikt bent geraakt, zijn hier enkele voorbeelden van. Wanneer u echter onze juridische bijstand inschakelt, worden deze kosten eveneens verhaald op de tegenpartij. Dit betekent dat onze hulp volledig kosteloos is voor u!

Letselschade bedragen toegelicht

Er zijn zoals gezegd verschillende soorten letselschade bedragen waar u voor in aanmerking komt wanneer u door schuld van een ander letsel heeft opgelopen. Wij zullen deze nader toelichten.

1. Letselschadevergoeding voor extra kosten

Iedere vorm van letsel brengt vrijwel altijd extra kosten met zich mee. Een bezoek aan de huisartsenpost, behandeling van een specialist of een verblijf in het ziekenhuis jaagt het eigen risico van uw zorgverzekering er snel doorheen. Daarnaast krijgt u vaak ook te maken met extra kosten, zoals kosten van verzorging en/of huishoudelijke hulp, maar ook reiskosten vanwege medische behandelingen. Wanneer uw herstel spoedig verloopt, zal het vergoedingsbedrag lager zijn dan wanneer uw genezingsproces langer duurt, of als uw letsel (hoe erg ook) blijvend is. De letselschade bedragen voor extra kosten stijgen zodoende naarmate uw letsel ernstiger is.

2. Letselschadevergoeding voor inkomensderving

Vooraf is moeilijk aan te geven op welke letselschade bedragen u bij inkomensschade recht heeft. Raakt u niet arbeidsongeschikt dan is er geen sprake van inkomensverlies. Raakt u wel arbeidsongeschikt dan hangt doorbetaling van uw inkomen af van het soort contract. De meeste werknemers met een vast contract krijgen in het eerste ziektejaar hun loon gewoon 100% doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. Ondernemers en uitzendkrachten daarentegen lopen al direct vanaf dag één inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Dit geldt eveneens voor werknemers die werken op basis van een 0-uren contract en/of werknemers die onregelmatige diensten draaien. Uw persoonlijke inkomenssituatie is zodoende uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de letselschadevergoeding voor inkomensschade.

3. Letselschadevergoeding smartengeld

Denkt u ook nog altijd dat het totaal aan letselschade bedragen waar iemand recht op heeft, wordt uitgedrukt in smartengeld? Dan kunnen wij u vertellen dat dit niet zo is. Smartengeld is een immateriële schadevergoeding en is een financiële compensatie voor gederfde en nog te derven levensvreugde. Met andere woorden, het is een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan door schuld van een ander. Deze vergoeding staat los van de schadevergoeding voor inkomensderving en extra kosten. In tegenstelling tot smartengeld uitkeringen in bijvoorbeeld Amerika, zijn in Nederland de bedragen voor smartengeld relatief laag. Het bedrag wordt aan de hand van de Smartengeldgids vastgesteld. Alle letselschade bedragen voor smartengeld die in het verleden door de Nederlandse rechters zijn toegekend, staan vermeld in deze gids.

4. Letselschadevergoeding voor juridische kosten

Een onderdeel van de totale letselschade zijn de kosten van juridische bijstand, ofwel het honorarium van de letselschadespecialisten van de Verenigde Letselschadebureaus Nederland. Dit betekent dat juridische hulp u helemaal niets kost. De kosten van uw letselschadespecialist worden apart van de totale letselschade verhaald op de aansprakelijke tegenpartij (diens verzekeringsmaatschappij). Juridische hulp wordt voor u als slachtoffer op deze manier volledig gratis. Hiermee laat de wetgever zien dat de letselschade slachtoffers er niet alleen voor staan en zij altijd de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van gratis juridische hulp. Dit is zeer uniek, omdat er geen ander Nederlands rechtsgebied is waar slachtoffers recht hebben op 100% kosteloze juridische bijstand.

100% kosteloze juridische bijstand

Schakel tijdig de kosteloze hulp in van een letselschadespecialist van de VLB als u letselschade heeft opgelopen door schuld van een ander. Wij beschikken over de juiste juridische kennis en ervaring. Daarnaast zijn wij opgewassen tegen de deskundigheid van de verzekeraar van de tegenpartij en denken wij alleen aan uw belangen. Van te voren geven wij u schriftelijk een duidelijke kostengarantie, waarin wij garanderen dat onze rechtshulp voor u helemaal gratis is. U krijgt onze nota’s niet eens te zien, want deze dienen wij rechtstreeks bij de aansprakelijke partij in. Of zij uiteindelijk wel of niet betalen, is niet uw risico maar het onze. Dus geen addertjes onder het gras, bij de letselschadespecialisten van de Verenigde Letselschadebureaus Nederland is gratis ook echt gratis!

Behoefte aan letselschade advies? Neem vandaag nog contact op!

Heeft u door toedoen van een ander letselschade opgelopen? Wilt u advies over juridische hulp bij letselschade? Neem dan vandaag nog contact op met de Verenigde Letselschadebureaus Nederland. Bij alle aangesloten letselschadebureaus werken enkel en alleen zeer ervaren letselschade experts en juristen. Bovendien hebben alle deelnemende letselschadebureaus het Keurmerk Letselschade. U krijgt een duidelijk en eerlijk advies. Dit verplicht u tot helemaal niets en kost u helemaal niets. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag goed en deskundig én 100% gratis!

Vraag nu advies aan omtrent uw letselschade bij de beste experts van NL

Nuttig? Deel artikel: