img Wij hebben de beste letselschade experts in heel Nederland en adviseren u kosteloos

Smartengeld bij letselschade: bedragen omhoog?

letselschade woon-werkverkeer

Als u door schuld van iemand anders letsel oploopt, dan heeft u in Nederland altijd recht op smartengeld

Wat is smartengeld of immateriële schade?

Immateriële schade of smartengeld is de benaming voor uw ‘emotionele schade’. Maar ook dat is nog een heel abstract en eigenlijk weinigzeggend begrip.
Want wat is dan uw emotionele schade? Eigenlijk kan dat het best omschreven worden als het totaal van uw negatieve gevoelens ontstaan door pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde na bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Hoe wordt de hoogte van uw smartengeld vastgesteld?

Ook dat is een lastige om direct eenduidig te beantwoorden. In de wet staat dat de hoogte naar ‘billijkheid’ wordt vastgesteld. Maar ja, met het woord ‘billijkheid’ kan men ook nog alle kanten heen.

Volgens de rechters betekent “billijkheid” dat er rekening moet worden gehouden met ‘alle omstandigheden van het geval’. U kunt daarbij onder andere denken aan:

  • de aard van uw letsel
  • de gevolgen die het letsel voor u heeft
  • de pijn die u heeft gehad en misschien de rest van uw leven nog zult hebben
  • eventueel blijvende fysieke beperkingen of littekens
  • de invloed van uw letsel op uw werk, studie, gezin, relaties en vrijetijdsbesteding
  • (soms) uw leeftijd.

Immateriële schade vaststellen met de Smartengeldgids

Een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van uw immateriële schadevergoeding is de ANWB Smartengeldgids. Al meer dan 50 jaar worden alle rechterlijke uitspraken over de toekenning van smartengeld in deze gids opgenomen.

Op deze manier kunnen er min of meer vergelijkingen worden gemaakt over de hoogte van de immateriële schade in specifieke letselschadezaken, namelijk door met eerdere uitspraken te vergelijken.

Smartengeld bij minder ernstig letsel

Bij minder ernstig en tijdelijk letsel kan eventueel ook aansluiting worden gezocht bij de ‘Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld’.

Hierin staan 3 categorieën genoemd met smartengeldbedragen variërend van €.750,– tot €.1.850,–. Deze laatste (tevens hoogste) categorie bij minder ernstig letsel geldt bij een herstelperiode van ongeveer 4 tot 6 maanden. De omstandigheden van het geval kunnen de smartengeldbedragen uiteraard hoger of lager doen uitvallen.

Smartengeld in Nederland is (te) laag

De hoogte van het smartengeld in Nederland wordt vandaag de dag maatschappelijk als “te laag” ervaren.

Als we kijken naar de ons omringende landen, dan zijn de vergoedingen voor immateriële schade in Nederland inderdaad laag.

Het hoogst toegewezen bedrag ooit was tot voor kort €.150.000,–. Een slachtoffer van een poging tot moord werd eerst door de dader verdoofd en met een hamer op zijn hoofd geslagen. Daarna probeerde de dader het slachtoffer te laten stikken. Het slachtoffer bleef weliswaar leven, maar liep een ernstige hersenbeschadiging op. Hierdoor is hij aan de linkerkant verlamd geraakt, heeft hij epilepsieaanvallen en cognitieve en geheugenstoornissen. Hij is 24 uur per dag zorgafhankelijk en kan geen normaal (gezins)leven leiden.

Gelet op het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan werd dit  bedrag aan smartengeld maatschappelijk gezien als zeer laag ervaren.

Juridische en maatschappelijke discussie

In de landen om ons heen, worden hogere bedragen voor smartengeld toegekend dan in Nederland.

In de “juridische literatuur” wordt wel gezegd dat de oorzaak hiervan ligt in de manier waarop de hoogte van het smartengeld in Nederland wordt bepaald.

In Nederland wordt er door de rechters namelijk steeds een vergelijking gemaakt met letselschadezaken en toegekende smartengeldbedragen uit het verleden. Dit betekent automatisch dat het voor een rechter zeer moeilijk is om “zomaar” en opeens het smartengeld te verhogen, want daarmee komt men dan hoger uit dan in vergelijkbare zaken.

De afgelopen jaren heeft de hoogte van het smartengeld terecht veel aandacht gehad in de juridische literatuur. Ook de Nederlandse rechters zijn bekend met deze discussie.

In een aantal uitspraken wordt door rechters zelfs al naar deze discussie naar verwezen en is het smartengeld mede daarom verhoogd met 10% (zie bijvoorbeeld het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2014:181).

Recente recordbedragen smartengeld

Opmerkelijk is ook dat nog niet zo lang geleden in één week tijd twee ‘recordbedragen’ aan smartengeld zijn toegekend. Eén in een juridische procedure en één tijdens minnelijke onderhandelingen.

In de eerste zaak liepen twee slachtoffers ernstige brandwonden op door een brandbom. De Rechtbank Gelderland stelde op 11 november 2015 een smartengeldvergoeding vast van €.200.000,–.

Kort daarna, op 20 november 2015, werd in een zeer dramatische zaak van een medische kunstfout door het UMC Utrecht in de onderlinge onderhandelingen, dus buiten de rechter om, zelfs geschikt voor een smartengelduitkering van €.338.000,–.

Het lijkt er dus op dat de bedragen voor smartengeld de laatste tijd (relatief vlot) aan het stijgen zijn en dat is maatschappelijk gezien een goede ontwikkeling. Of deze stijging zich zal voortzetten, zal de tijd leren. Maar in het belang van de vele letselschadeslachtoffers, hopen wij van wel. 

Zoek altijd hulp bij het vaststellen van uw smartengeld

Het vaststellen van smartengeld vereist niet alleen ju­ridische, maar ook medische deskundigheid en onderhandelingsvaardigheden op het gebied van letselschade.

Want de hoogte van uw smartengeld zal altijd het onderwerp zijn van onderhandeling met uw tegenpartij. Een partij die nu eenmaal andere belangen heeft dan u en wellicht ook heel anders tegen uw emotionele schade aankijkt dan uzelf.

Het is dan ook niet verstandig om over uw smartengeld zelf met de verzekeraar van de tegenpartij te onderhandelen.

Het is echt in uw belang u te laten vertegenwoordigen door een deskundig letselschadebureau. Zeker als u weet dat de kosten van uw letselschadebureau ook door uw tegenpartij moeten worden vergoed.

Gratis smartengeldadvies

De Verenigde Letselschadebureaus Nederland geven u graag advies over de hoogte van uw smartengeld. Heeft u vragen over smartengeld of sowieso vragen over letselschade?

Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op. U krijgt van ons een geheel vrijblijvend en kosteloos advies. Dan kunt u daarna zelf kijken wat u daar mee doet.

Vraagt u ons om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade, dan garanderen wij u dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn.

Nuttig? Deel artikel:
slot online terpercaya, judi slot pulsa, situs slot pulsa, Savayaslot, slot pulsa tanpa potongan, slot deposit pulsa, Megapulsa88